Học tín chỉ Học viện Tài chính đào tạo khối ngành kinh tế top đầu

Học tín chỉ Học viện Tài chính đào tạo khối ngành kinh tế top đầu

Học viện Tài chính là trường Đại học công lập chuyên đào tạo về khối ngành kinh tế thuộc Bộ Tài chính. Là một trong những trường Đại học hàng đầu Việt Nam, học viện Tài chính luôn đổi mới phương pháp giáo dục. Trong những năm gần đây, sinh viên cũng có thể học […]

Read More