• Hotline: 0989722299 - 0934004666
 • Email: mscfinance.aof@gmail.com
 • Skype: hocvientaichinhhanoi

Giới thiệu

Giới thiệu nội dung các môn học trong chương trình Thạc sỹ Tài chính.

(22/03/2017) | Giới thiệu | 780 lượt xem

Giới thiệu nội dung các môn học trong chương trình Thạc sỹ Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Môn học này cho phép học viên đánh giá tốt những khái niệm và lý thuyết căn bản của lý thuyết tài chính hiện đại và xác định làm thế nào để áp dụng những khái niệm, lý thuyết này một cách hiệu quả tại các công ty quốc gia cũng như quốc tế. Môn học chỉ ra có thể được áp dụng hiệu quả như thế nào trong các tổ chức, doanh nghiệp tại quốc gia và trên toàn cầu.
Nội dung môn học gồm:

 • Khái niệm cơ bản về tài chính
 • Mục tiêu tổ chức
 • Đầu tư thẩm định: các khía cạnh bao gồm lạm phát, phân phối vốn và phân tích rủi ro
 • Lý thuyết Danh mục đầu tư và Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
 • Nguồn tài chính
 • Thị trường vốn, thị trường hiệu quả và những lý thuyết khác về hành vi của thị trường
 • Các chính sách cổ tức
 • Định giá doanh nghiệp, sáp nhập, mua lại và thoái vốn
 • Rủi ro tỷ giá và quyết định đầu tư

Quản lý nguồn tài chính 

Mục tiêu của môn học này là cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc kế toán và tài chính hiện đại được áp dụng trong thực tiễn để đưa ra quyết định kinh doanh và phân bổ nguồn lực tài chính ở các tổ chức tư nhân và nhà nước. Bối cảnh là môi trường doanh nghiệp trong đó hiệu quả về thông tin về tài chính kế toán được giả định có ảnh hưởng lớn hơn khi doanh nghiệp đối mặt với những thách thức từ việc quản lý cấu trúc kinh doanh, tính quốc tế hóa của thị trường tài chính và những thay đổi về công nghệ. Nội dung môn học gồm:

 • Phân tích báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh và sức khỏe tài chính tổng thể của các tổ chức sử dụng các báo cáo kế toán và thông tin thị trường;
 • Giải thích khái niệm kế toán tài chính và tác động của chúng lên báo cáo của công ty cũng như giải thích và rút ra kết luận liên quan đến báo cáo tài chính và Kế toán quản trị;
 • Giải thích và sử dụng các nguyên tắc quản lý kế toán, thủ tục và kỹ thuật cho việc ra quyết định và kiểm soát trong các tổ chức nhà nước-và khu vực tư nhân trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ;
 • Đánh giá và giải thích vai trò đương đại của các chức năng tài chính trong các tổ chức.

Phân tích các quyết định tài chính

Môn học này nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kỹ thuật toán học và thống kê cơ bản có ích trong Kinh doanh, Quản trị và Tài chính.
Môn học bao gồm các bài giảng, hội thảo và hướng dẫn sẽ được tiến hành cho phép học sinh tiếp thu và thực hiện theo các tài liệu giảng dạy và thực hành vận dụng các công cụ Excel để giải quyết vấn đề có liên quan đến môn học. Câu hỏi trong kì thi trước sẽ được cung cấp cho các sinh viên để thực hành các tài liệu và như một cách để chuẩn bị cho bài thi cuối kì. Các tư liệu học tập cùng với các bài tập thực hành cho môn học sẽ được tổng hợp trong cuốn sổ tay môn học được phát cho sinh viên trong tuần đầu tiên của học kì.

Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể đạt được:

 • Xây dựng và phân tích các quyết định để lựa chọn quyết định “tốt nhất” trong số một vài lựa chọn.
 • Xây dựng, giải quyết vấn đề và giải thích theo kịch bản “nếu-thì” từ đó tìm ra kết quả của chúng bằng cách sử dụng Excel Solver.
 • Xây dựng một mô hình hồi quy và bình luận về giá trị của nó như là một công cụ dự báo của Excel từ các đầu ra.
 • Chọn phương pháp chuỗi thời gian thích hợp để dự báo và sử dụng Excel để đưa ra các dự báo.
 • Có thể đưa ra một danh mục đầu tư với sự kết hợp của tài sản phi rủi ro và tài sản rủi ro để giảm thiểu tối đa rủi ro và hiểu các khái niệm về đường Thị trường tài sản vốn và beta đối với tài sản.
 • Tính toán giá của quyền chọn theo kiểu châu Âu bằng cách áp dụng nguyên tắc không có sự chênh lệch giá (No Arbitrage) và phân tích dòng tiền chiết khấu.

Kinh tế tài chính

Môn học Kinh tế Tài chính được thiết kế để cung cấp cho học viên tư duy phân tích kinh tế hiệu quả từ hoạt động, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích sự liên hệ giữa thị trường tài chính trong nước và thị trường tài chính quốc tế và với các tổ chức liên quan để qua đó có thể đánh giá, phân tích tác động của bất kỳ sự biến động nào của tài chính thế giới đến nền kinh tế quốc gia. Môn học cũng cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về kinh tế của các hoạt động và các tổ chức của hệ thống tài chính quốc gia và quốc tế.
Nội dung môn học bao gồm các nội dung:

Kinh tế học về Lý thuyết Tài chính

 • Đường cung tiềm năng qua thời gian
 • Sự thờ ơ của người tiêu dùng và đường cầu
 • Chi phí đầu tư và lợi nhuận tiềm ẩn

Tiền tệ

 • Lịch sử phát triển
 • Hệ thống ngân hàng hiện đại – hoạt động và kiểm soát
 •  Chế độ quy định.
 • Lạm phát và chính sách quyền chọn

Trung gian tài chính

 • Các tổ chức và quá trình phát triển
 • Biên độ thanh khoản và xu hướng
 • Thông tin – những yêu cầu và thất bại
 • Ngân hàng, bảo hiểm và chức năng niên kim

Lý thuyết đầu tư

 • Mở rộng vốn cổ phần và lợi nhuận
 • Chi phí vốn và quyết định đầu tư
 • Chi phí vốn/Cân bằng dòng vốn đầu tư
 • Phân bổ đầu tư – Trong nước và quốc tế

Công cụ tài chính

 • Phân loại và chức năng
 • Thị trường và khối lượng
 • Thanh khoản và biến động

Thị trường trái phiếu và lãi suất

 • Trái phiếu và nền kinh tế trong nước
 • Thị trường vốn quốc tế
 • Lãi suất và biên độ lãi suất dài hạn

Thị trường tiền tệ và lãi suất ngắn hạn

 • Nhu cầu tiền tệ
 • Cơ cấu tài sản trong tương quan với lợi tức và tỉ lệ rủi ro
 • Kết nối thể chế giữa Trung ương và các ngân hàng thương mại

 Thị trường chứng khoán

 • Chức năng và lựa chọn thay thế
 • Hợp đồng thể chế và tính thanh khoản
 • Lý thuyết thị trường hiệu quả

Kinh tế học về Lý thuyết danh mục

 • Đường cung và lợi nhuận cận
 • Đường cầu và thành phần đầu tư
 • Chính sách lãi suất và rủi ro

Thị trường ngoại hối

 • Lịch sử hình thành và phát triển, trước và sau chiến tranh thế giới
 • Bretton Woods, Quỹ Tiền tệ quốc tế và đồng Đôla Mỹ
 • Nhân tố quyết định tỉ giá hối đoái
 • Cơ chế kiểm soát
 • Liên minh tiền tệ châu Âu và Ngân hàng trung ương châu Âu
 • Tài chính thế giới, Trung gian tài chính, Sự phát triển và vay nợ

Lý thuyết cơ bản về kinh tế

Tất cả các hoạt động và triển vọng của tất cả các tập đoàn, trong nước và quốc tế, phụ thuộc vào vấn đề kinh tế quốc gia/ toàn cầu. Mặc dù các doanh nghiệp / tổ chức có thể xem các yếu tố trên ngoài tầm kiểm soát của họ, nhưng chúng vẫn có ý nghĩa quan trọng vào sự thành công của doanh nghiệp và cách mà họ hoạch định chiến lược kinh doanh của mình. Các vấn đề như toàn cầu hóa và sự bất bình đẳng cũng có một khía cạnh kinh tế quan trọng. Do đó môn học này phát triển kiến thức và hiểu biết quan trọng về các hoạt động của một chủ thể kinh tế lớn trong môi trường toàn cầu liên tục thay đổi, hệ thống tài chính đã được quy định, truyền thông đại chúng hiện đại, và các dòng tiền tệ quốc tế.

Mục tiêu của môn học này là đảm bảo sinh viên có kiến thức lý thuyết kinh tế vĩ mô có thể được sử dụng để phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế vĩ mô và chính sách liên quan đến việc làm, lạm phát và tăng trưởng. Sinh viên sẽ có thể so sánh và đối chiếu các phương pháp kinh tế thay thế cho lý thuyết và chính sách. Môn học gồm các phần:

Vòng luân chuyển tiền tệ và Tài khoản của các quốc gia

 • Tỉ giá hối đoái và Cán cân thanh toán
 • Mô hình kinh tế Keynesian đường IS/LM
 • Kinh tế vĩ mô và lĩnh vực tiền tệ
 • Phương pháp định lượng
 • Chính sách quản lý cầu
 • Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể phát triển những kĩ năng sau:

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp: Trao đổi có hiệu quả với người ra quyết định về những kết quả phân tích kinh tế bằng văn bản.
 • Kỹ thuật xử lý dữ liệu: Giải thích các thông tin thống kê và dữ liệu để đưa ra lập luận và đọc các số liệu thống kê từ các bảng biểu, biểu đồ và hình vẽ, sử dụng chúng để xây dựng , hỗ trợ đưa ra các lập luận của mình.
 • Ứng dụng tốt công nghệ thông tin: Sử dụng mạng internet để tìm kiếm thông tin một cách bài bản, có hệ thống và diễn giải dữ liệu định lượng được trình bày ở dạng bảng tính.

Học phương pháp học tập:

 • Tham gia vào thảo luân, học nhóm
 • Sử dụng thư viện và các dịch vụ thông tin một cách có hiệu quả.

Luật thương mại quốc tế

Môn học này nghiên cứu về hệ thống pháp lý của Tổ chức Thương mại thế giới WTO điều chỉnh mối quan hệ của các quốc gia tham gia và những quốc gia khác trên thế giới trong khuôn khổ pháp lý và trong phạm vi thương mại của các quốc gia. Nghiên cứu các điều kiện đặc biệt được đưa ra để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và kiểm soát lạm dụng quyền hạn của các tiểu bang, và những cách thức mà các nước thành viên WTO kiểm soát các hành vi chống thương mại. Khối thương mại khu vực như EU, NAFTA, ASEAN cũng được coi là ví dụ về các hoạt động thành công trong thỏa thuận thương mại khu vực.

Môn học này nghiên cứu phương thức các quy định WTO được sử dụng để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế giữa các quốc gia. Nó nghiên cứu chi tiết các Điều ước quốc tế (như GATT, TBT, SPS) được thiết kế để loại bỏ các rào cản thương mại, tranh chấp thương mại giữa các quốc gia được giải quyết bằng cách giải quyết tranh chấp của WTO ra sao và làm thế nào các khối thương mại (như EU, ASEAN và NAFTA) hoạt động trong chế độ đó.

Môn học này được thiết kế để giúp học viên thạc sỹ có thể xác định, phân tích, và áp dụng các quy tắc pháp lý cũng như các quy tắc khác ngoài luật trong bối cảnh hoạt động của pháp luật thương mại quốc tế, nội dung gồm có:

 • Lợi ích và bất lợi của tự do hóa thương mại và sự quan trọng của luật pháp quốc tế.
 • Tổ chức Thương mại Thế giới và cấu trúc của nó
 • Vòng Phát triển
 • Nguyên tắc của WTO: MFN và NT
 • Giải quyết tranh chấp trong WTO
 • Các rào cản thương mại hàng hoá thuế quan và phi thuế quan
 • Trường hợp ngoại lệ chung và biện pháp tự vệ
 • WTO và môi trường
 • Thương mại dịch vụ – GATS
 • Sở hữu trí tuệ và TRIPS
 • Các khối thương mại khu vực: Liên minh châu Âu, ASEAN và NAFTA
 • Tự do trao đổi hàng hóa trong khu vực EU: hàng rào thuế quan và phi thuế quan

Cấu trúc môn học gồm:

Bài giảng: 12 bài giảng với các chủ đề khác nhau sẽ được giải thích, thảo luận và phân tích. Các bài giảng trình bày về một chủ đề, giải thích kiến thức, đưa ra phương pháp và những cân nhắc quan trọng có liên quan đến đối tượng. Slide bài giảng sẽ có sẵn trên mạng trước, do đó học viên có thể in để ghi chú trong quá trình nghe giảng.

Hướng dẫn/ Thảo luận/ Hội thảo:  trong môn học này sẽ có 12 bài học hướng dẫn, các tài liệu học tập và phương pháp sẽ được sử dụng cho việc học của học viên. Ghi chép trường hợp, làm việc nhóm và thuyết trình, các cuộc tranh luận và thảo luận, chuẩn bị kế hoạch câu trả lời và đánh giá quá trình tương tác tất cả sẽ tạo thành một phần của môn học này.
Các câu hỏi của học viên sẽ được cung cấp một cách thường xuyên trong các buổi hướng dẫn
Phương pháp nghiên cứu và Luận văn tốt nghiệp
Phương pháp nghiên cứu

Môn này nhằm phát triển các kỹ năng, kiến thức và hiểu biết sẽ cho phép học viên: tiến hành nghiên cứu tự định hướng trong một môi trường học thuật, cần cho việc hoàn tất thành công luận văn Thạc sĩ; thực hiện, quản lý hay ủy nhiệm việc nghiên cứu trong một môi trường nghề nghiệp liên quan tới những nhu cầu của một công ty và giải thích, đánh giá, áp dụng những phát hiện, kết luận của nghiên cứu trong một môi trường học thuật và/hoặc nghề nghiệp.

Luận văn tốt nghiệp
Luận án là một dự án nghiên cứu độc lập mà đòi hỏi học viên chứng minh năng lực học tập trong việc áp dụng cả kiến thức và hiểu biết về nội dung môn học và kỹ năng phát triển từ chương trình học của họ và các môn học thuộc chuyên ngành đã chọn. Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá công việc cá nhân của sinh viên được đánh giá trên 3 (ba) thành phần.

Khóa luận đòi hỏi cần tập hợp, phân tích và giải thích những luận điểm, luận cứ để đưa ra kết luận. Khóa luận cũng yêu cầu xem xét các tài liệu, xác định các phương pháp nghiên cứu hợp lý để đưa ra nghiên cứu chính thức, một báo cáo học tập và luận văn tốt nghiệp.
Khóa luận tốt nghiệp định hướng học viên thực hiện một ý tưởng kinh doanh và quản lý hoặc nghiên cứu các bài viết và trình bày học thuật trong lĩnh vực độc lập có liên quan tới chuyên ngành theo học. Khóa luận tốt nghiệp là cơ hội để học viên thể hiện hiểu biết của mình trong việc áp dụng lý thuyết và các kỹ năng thu thập số liệu vào thực hành kinh doanh và quản lý, được trình bày thông qua luận văn tốt nghiệp.

Luận văn nhằm xây dựng dựa trên kiến thức của cả chương trình học tập trước đây và hiện tại để tổng hợp lại. Học viên được yêu cầu cần phải tuân theo các bước sau: xác định chủ đề nghiên cứu, tham khảo các tài liệu có liên quan, đưa ra phương pháp nghiên cứu phù hợp, điều tra thực tế và tổng hợp các nghiên cứu trong một bài khóa luận cuối cùng.
Khóa luận cũng đưa ra mục tiêu để phát triển học viên thông qua thực hành, nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp để giúp học viên phát huy hết tiềm năng ở trường đại học cũng như cho công việc nghiên cứu sau này.

Luận văn tốt nghiệp được dựa trên nghiên cứu của học viên và được bổ trợ bằng kiến thức đã học trên lớp, được giám sát bởi giáo viên hướng dẫn. Những chủ đề của khóa luận tốt nghiệp dựa trên lý thuyết nghiên cứu và đưa ra đánh giá: lựa chọn đề tài, xây dựng khung nghiên cứu, nghiên cứu lý thuyết liên quan, thu thập dữ liệu và phân tích, các phương pháp định lượng và định tính, kế hoạch phát triển cá nhân, kĩ năng viết luận văn. Chi tiết xem trong cuốn sổ tay môn học.

Học viên được hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn bởi các giáo viên hướng dẫn cùng với phương pháp nghiên cứu phù hợp. Vai trò của người hướng dẫn là giúp học viên trang bị các kĩ năng liên quan để nhận định và phân tích đề tài, thu thập dữ liệu và phân tích, chuẩn bị khung nghiên cứu, đưa ra chiến lược nghiên cứu thích hợp dựa trên lý thuyết đã học trên lớp.

Vai trò của giáo viên hướng dẫn là giúp học viên lựa chọn đề tài thích hợp có liên quan tới chuyên ngành học, giúp học viên chuẩn chị cho khóa luận thông qua nghiên cứu các tài liệu thích hợp, khuyến khích học viên đưa ra quan điểm quan trọng về lĩnh vực nghiên cứu và giúp đỡ học viên chuẩn bị cho khóa luận.

Để giúp học viên có định hướng một đề tài nghiên cứu liên quan trực tiếp đến chương trình học của mình, mỗi khóa học sẽ cung cấp 6-8 nghiên cứu chủ đề / lĩnh vực / chủ đề chung (thích hợp cho nghiên cứu luận án H7) để định hướng vào lúc bắt đầu của môn học. Việc này nhằm cung cấp cho học viên ý tưởng nghiên cứu chung hướng tới một chủ đề cụ thể, hoặc tập trung cụ thể vào chủ đề riêng sẽ được thảo luận và thống nhất với giáo viên hướng dẫn.
Các chiến lược giảng dạy và học tập xây dựng dựa trên các kỹ năng học tập độc lập của học viên và do đó, họ mong đợi để có trách nhiệm đối với việc học của mình.

Liên hệ: Ban Hợp tác quốc tế, HVTC
P. 326 nhà B, 8 Phan Huy Chú, HK, Hà Nội
Điện thoại: 04.39336178 / 39336204
Hotlines: 0934004666 / 0989722299
Email: info@hvtc.com.vn
Website : www.hvtc.com.vn